Sản phẩm
Đầm Hai Dây Xẻ Tà - TK1750
TK1750
160,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Hai Dây Xẻ Tà - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 160,000 VNĐ
Đầm Maxi Tay Phồng Nhún Ngực - TK1753
TK1753
225,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Maxi Tay Phồng Nhún Ngực - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa...

Giá: 225,000 VNĐ
Quần Suông Lai Lật  - TK1764
TK1764
140,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Quần Suông Lai Lật - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 140,000 VNĐ
Áo Bèo Trễ Vai Nơ - TK1705
TK1705
125,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo Bèo Trễ Vai Nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 125,000 VNĐ
Đầm Maxi Hoa Hai Dây Nút Bọc - TK1755
TK1755
205,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Maxi Hoa Hai Dây Nút Bọc - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa...

Giá: 205,000 VNĐ
Đầm Trễ Vai Tay Lỡ - TK1747
TK1747
165,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Trễ Vai Tay Lỡ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 165,000 VNĐ
Maxi Hoa Cột Nơ Tay Lỡ - TK1738
TK738
165,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Maxi Hoa Cột Nơ Tay Lỡ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 165,000 VNĐ
 Đầm xoè A 2 dây xếp ly - TK1733
TK1733
175,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm xoè A 2 dây xếp ly - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 175,000 VNĐ
Đầm Xoè Tay Bí Xếp Ly Eo - TK1716
TK1716
235,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Xoè Tay Bí Xếp Ly Eo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 235,000 VNĐ
Đầm Maxi 2 Dây Đơn Giản  - TK1739
TK1739
190,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Maxi 2 Dây Đơn Giản - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 190,000 VNĐ
Đầm Hoa Cổ V Kèm Belt Thắt Nơ - TK1711
TK1711
170,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Hoa Cổ V Kèm Belt Thắt Nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã...

Giá: 170,000 VNĐ
Đầm Hai Dây Rớt Vai - TK1718
TK1718
155,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Hai Dây Rớt Vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 155,000 VNĐ