Sản phẩm
Áo Thun Lệch Vai  - TK3842
TK3842
85,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo Thun Lệch Vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 85,000 VNĐ
Set áo bí + chân váy bèo tầng - TK3831
TK3831
250,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Set áo bí + chân váy bèo tầng - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã...

Giá: 250,000 VNĐ
Set áo trễ vai + chân váy bèo tầng - TK3845
TK3845
245,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Set áo trễ vai + chân váy bèo tầng - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu...

Giá: 245,000 VNĐ
Đầm lụa 2 dây kèm hoa cột cổ - TK3832
TK3832
190,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm lụa 2 dây kèm hoa cột cổ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã...

Giá: 190,000 VNĐ
Maxi 2 dây - TK3828
TK3828
220,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Maxi 2 dây - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn chạy...

Giá: 220,000 VNĐ
 Áo ống xếp ly - TK3839
TK3839
115,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo ống xếp ly - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 115,000 VNĐ
Chân váy bí - TK3801
TK3801
115,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Chân váy bí - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn chạy...

Giá: 115,000 VNĐ
Áo thun 2 dây - TK3825
TK3825
105,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo thun 2 dây - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn chạy...

Giá: 105,000 VNĐ
Quần short thun - TK3699
TK3699
115,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Quần short thun - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 115,000 VNĐ
Áo thun tay hến 5M - TK3817
TK3817
90,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo thun tay hến 5M - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 90,000 VNĐ
Đầm thun 2 dây nhún - TK3803
TK3803
175,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm thun 2 dây nhún - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 175,000 VNĐ
Đầm 2 Dây Maxi - TK3818
TK3818
145,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm 2 Dây Maxi - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 145,000 VNĐ