ÁO THIẾT KẾ
Áo Thun Lệch Vai  - TK3842
TK3842
85,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo Thun Lệch Vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 85,000 VNĐ
Áo Trễ Vai - TK3613
TK3613
150,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo Trễ Vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn chạy...

Giá: 150,000 VNĐ
 Áo trễ vai tay bí - TK3490
TK3490
130,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo trễ vai tay bí - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 130,000 VNĐ
Áo tay loe nhún chỉ - TK3428
TK3428
135,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo tay loe nhún chỉ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 135,000 VNĐ
Áo Trễ Vai Bèo Lai Bí - TK3439
TK3439
160,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo Trễ Vai Bèo Lai Bí - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 160,000 VNĐ
Áo peplum xếp ly - TK3286  (Áo có sẵn mút ngực)
TK3286
160,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo peplum xếp ly - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 160,000 VNĐ
Áo ren trễ vai - TK2953
TK2953
165,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo ren trễ vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 165,000 VNĐ
Áo trễ vai tay loe - TK2391
TK2391
125,000 VNĐ

Size: XS S M

Mô tả: Áo trễ vai tay loe - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 125,000 VNĐ
Áo Trễ Vai Phối Bèo  - TK2808
TK2808
135,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo Trễ Vai Phối Bèo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 135,000 VNĐ
Áo cổ V nhún thun - TK2729
TK2729
140,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo cổ V nhún thun - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 140,000 VNĐ
Áo gấm hoa trễ vai - TK2774
TK2774
160,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo gấm hoa trễ vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 160,000 VNĐ
Áo trễ vai - TK2762
TK2762
120,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo trễ vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn chạy...

Giá: 120,000 VNĐ