Hướng dẫn mua hàng
**** Đối với các bạn lấy sỉ lần đầu: Cách 1: Lấy 5 cái 1 mẫu được tính sỉ Cách 2: Lấy 10c bất kì - Khách sỉ đi tối đa 2 người thôi ạ. Đi từ 3 người trở lên lấy hàng SLx2 - Khách lấy sỉ vui lòng không thử đồ. ******* Đối với khách sỉ của shop: - Khách sỉ lấy hàng liên tục hằng..