ĐẦM THIẾT KẾ
Đầm cổ yếm trễ vai cutout - TK2668
TK2668
185,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm cổ yếm trễ vai cutout - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa...

Giá: 185,000 VNĐ
Đầm cổ yếm phối xốp - TK2387
TK2387
255,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm cổ yếm phối xốp - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 255,000 VNĐ
Đầm yếm phối bèo trễ vai - TK2447
TK2447
165,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm yếm phối bèo trễ vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa...

Giá: 165,000 VNĐ
Đầm cổ yếm xếp nhún - TK2440
TK2440
190,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm cổ yếm xếp nhún - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 190,000 VNĐ
Đầm yếm đính hoa - TK2281
TK2281
205,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm yếm đính hoa - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 205,000 VNĐ
Đầm yếm nơ hoa - TK2268
TK2268
190,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm yếm nơ hoa - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 190,000 VNĐ
Đầm yếm đính nơ - TK2177
TK2177
195,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm yếm đính nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 195,000 VNĐ
Đầm Body - TK2047
TK2047
180,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Body - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn chạy...

Giá: 180,000 VNĐ
Đầm Yếm Đính Nơ - TK2113
TK2113
200,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Yếm Đính Nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 200,000 VNĐ
Đầm Yếm Cột Nơ - TK2098
TK2098
180,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Yếm Cột Nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 180,000 VNĐ
Đầm Cổ Yếm Bèo - TK1969
TK1969
165,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Cổ Yếm Bèo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 165,000 VNĐ
Đầm Xoè Cổ Yếm - TK1813
TK1813
145,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Xoè Cổ Yếm - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 145,000 VNĐ