ĐẦM THIẾT KẾ
Đầm xoè cách điệu - TK3177 (Kèm tag nơ)
TK3177
185,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm xoè cách điệu - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 185,000 VNĐ
Đầm Maxi cổ V đắp tà - TK3142
TK3142
165,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Maxi cổ V đắp tà - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 165,000 VNĐ
Đầm xoè cúp ngực phối dập ly  - TK3131
TK3131
215,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm xoè cúp ngực phối dập ly - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã...

Giá: 215,000 VNĐ
Đầm Xếp Vạt Kèm Hoa - TK3032 ( Kèm Sẵn Hoa Cài )
TK3032
160,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Xếp Vạt Kèm Hoa - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 160,000 VNĐ
 Đầm xoè 2d đính cườm - TK3105
TK3105
245,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm xoè 2d đính cườm - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 245,000 VNĐ
Đầm xoè cúp ngực phối dập ly  - TK3082
TK3082
210,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm xoè cúp ngực phối dập ly - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã...

Giá: 210,000 VNĐ
Đầm 2 dây phối dập ly - TK3091
TK3091
215,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm 2 dây phối dập ly - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 215,000 VNĐ
Đầm Nhung 2 Dây - TK3045 ( Không kèm sẵn tag cài )
TK3045
170,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Nhung 2 Dây - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 170,000 VNĐ
Đầm xoè tay phồng cách điệu  - TK3023
TK3023
205,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm xoè tay phồng cách điệu - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa...

Giá: 205,000 VNĐ
Đầm 2 dây cúp ngực - TK3000
TK3000
195,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm 2 dây cúp ngực - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 195,000 VNĐ
Đầm xoè chỉ nổi - TK2926
TK2926
205,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm xoè chỉ nổi - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 205,000 VNĐ
Đầm tay phồng cổ vuông - TK2982
TK2982
180,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm tay phồng cổ vuông - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 180,000 VNĐ