ĐẦM THIẾT KẾ
Đầm Hai Dây Xẻ Tà - TK1750
TK1750
160,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Hai Dây Xẻ Tà - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 160,000 VNĐ
 Đầm xoè A 2 dây xếp ly - TK1733
TK1733
175,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm xoè A 2 dây xếp ly - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 175,000 VNĐ
Đầm Xoè Tay Bí Xếp Ly Eo - TK1716
TK1716
235,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Xoè Tay Bí Xếp Ly Eo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 235,000 VNĐ
Đầm Hoa Cổ V Kèm Belt Thắt Nơ - TK1711
TK1711
170,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Hoa Cổ V Kèm Belt Thắt Nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã...

Giá: 170,000 VNĐ
Đầm Cổ Vuông Nơ Lưng - TK1723
TK1723
180,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Cổ Vuông Nơ Lưng - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 180,000 VNĐ
Đầm SN Nhúng Tùng - TK1707
TK1707
180,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm SN Nhúng Tùng - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 180,000 VNĐ
Đầm Maxi Cổ V Tay Bèo - TK1694
TK1694
220,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Maxi Cổ V Tay Bèo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 220,000 VNĐ
Đầm Xoè Cổ Vuông - TK1700
TK1700
205,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Xoè Cổ Vuông - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 205,000 VNĐ
Đầm Xoè Trễ Vai Kết Đá - TK1698
TK1698
220,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Xoè Trễ Vai Kết Đá - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 220,000 VNĐ
Đầm Maxi Hai Dây Cutout Lưng - TK1692
TK1692
175,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Maxi Hai Dây Cutout Lưng - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 175,000 VNĐ
Đầm Baby Doll Cột Nơ Sau - TK1681
TK1681
185,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Baby Doll Cột Nơ Sau - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 185,000 VNĐ
Đầm Xếp Ly Eo Trễ Vai - TK1653
TK1653
225,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Xếp Ly Eo Trễ Vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 225,000 VNĐ