ĐẦM THIẾT KẾ
Đầm trễ vai nhún thun - TK2381
TK2371
200,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm trễ vai nhún thun - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 200,000 VNĐ
Đầm Caro Bèo Trễ Vai  - TK1922
TK1922
170,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Caro Bèo Trễ Vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 170,000 VNĐ
Maxi Ren Hoa Trễ Vai - TK1836
TK1836
215,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Maxi Ren Hoa Trễ Vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 215,000 VNĐ
Đầm Trễ Vai Phối Xốp Hoa Nổi - TK1776
TK1776
215,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Trễ Vai Phối Xốp Hoa Nổi - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã...

Giá: 215,000 VNĐ
Đầm Hai Dây Rớt Vai - TK1741
TK1741
155,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Hai Dây Rớt Vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 155,000 VNĐ
Đầm Trễ Vai Tay Lỡ - TK1747
TK1747
165,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Trễ Vai Tay Lỡ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 165,000 VNĐ
Đầm Trễ Vai Phối Lưới - TK1553
TK1553
200,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Trễ Vai Phối Lưới - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 200,000 VNĐ
Đầm Xoè Hai Dây Trễ Vai - TK1567
TK1567
190,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Xoè Hai Dây Trễ Vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 190,000 VNĐ
Đầm Xoè Trễ Vai 4M - TK1521
TK1521
210,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Xoè Trễ Vai 4M - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 210,000 VNĐ