ĐẦM THIẾT KẾ
Đầm Trễ Vai Tay Lỡ - TK1747
TK1747
165,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Trễ Vai Tay Lỡ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 165,000 VNĐ
Maxi Hoa Hai Dây Rớt Vai - TK1644
TK1644
170,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Maxi Hoa Hai Dây Rớt Vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 170,000 VNĐ
Đầm Trễ Vai Phối Lưới - TK1553
TK1553
200,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Trễ Vai Phối Lưới - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 200,000 VNĐ
Đầm Trễ Vai Viền Dây - TK1583
TK1583
240,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Trễ Vai Viền Dây - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 240,000 VNĐ
Đầm Xoè Hai Dây Trễ Vai - TK1567
TK1567
190,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Xoè Hai Dây Trễ Vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 190,000 VNĐ
Đầm Xoè Trễ Vai 4M - TK1521
TK1521
210,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Xoè Trễ Vai 4M - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 210,000 VNĐ
 Đầm Xoè Trễ Vai Tay Lưới - TK1422
TK1422
160,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Xoè Trễ Vai Tay Lưới - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa...

Giá: 160,000 VNĐ