ĐẦM THIẾT KẾ
Đầm Cổ V Tầng Da Rắn  - TK283
TK283
210,000 VNĐ

Size: FREESIZE

Mô tả:

Giá: 210,000 VNĐ
Đầm xốp nơ to - TK282
TK282
200,000 VNĐ

Size: FREESIZE

Mô tả:

Giá: 200,000 VNĐ
Đầm nhún bóng kiếng - TK280
TK280
185,000 VNĐ

Size: FREESIZE

Mô tả:

Giá: 185,000 VNĐ
Đầm 2 dây xòe - TK168
TK168
140,000 VNĐ

Size: FREESIZE

Mô tả:

Giá: 140,000 VNĐ
Đầm Cổ Vuông Cột Sau - TK151
Tk151
135,000 VNĐ

Size: FREESIZE

Mô tả:

Giá: 135,000 VNĐ
Đầm Cổ V Xếp Ly
TK159
140,000 VNĐ

Size: FREESIZE

Mô tả:

Giá: 140,000 VNĐ
Maxi trắng cột nơ sau - TK20
TK20
145,000 VNĐ

Size: FREESIZE

Mô tả:

Giá: 145,000 VNĐ
Đầm caro cột nơ - TK17
TK17
145,000 VNĐ

Size: FREESIZE

Mô tả:

Giá: 145,000 VNĐ
Đầm Bố Xanh Cổ Trắng - TK08
TK08
225,000 VNĐ

Size: FREESIZE

Mô tả:

Giá: 225,000 VNĐ
Đầm đen 2 dây hở lưng - TK05
TK05
130,000 VNĐ

Size: FREESIZE

Mô tả:

Giá: 130,000 VNĐ
Đầm Ren 2 Dây - TK03
TK03
300,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả:

Giá: 300,000 VNĐ
Đầm Ren Nổi - TK02
TK02
250,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả:

Giá: 250,000 VNĐ