ĐẦM THIẾT KẾ
Đầm maxi trễ vai - TK2696
TK2696
225,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm maxi trễ vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 225,000 VNĐ
Maxi trễ vai nhún thun - TK2735
TK2735
205,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Maxi trễ vai nhún thun - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 205,000 VNĐ
Đầm Thun Tay Dài Cổ Vuông  - TK2681
TK2681
205,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Thun Tay Dài Cổ Vuông - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 205,000 VNĐ
Đầm trễ vai tay dài - TK2740 (Ko kèm tag nơ, chỉ kèm ruy băng đen)
TK2740
195,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm trễ vai tay dài - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 195,000 VNĐ
Đầm 2 dây xoè - TK2730
TK2730
180,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm 2 dây xoè - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 180,000 VNĐ
Đầm Baby Doll Cổ V - TK2718
TK2718
220,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Baby Doll Cổ V - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 220,000 VNĐ
Đầm Thun Tay Dài Cổ V - TK2720
TK2720
135,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Thun Tay Dài Cổ V - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 135,000 VNĐ
Đầm 2 dây viền - TK2621
TK2621
260,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm 2 dây viền - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 260,000 VNĐ
Đâm Dài Maxi Phối Nút  - TK2694
TK2694
175,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đâm Dài Maxi Phối Nút - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 175,000 VNĐ
Đầm Body Trễ Vai  - TK2605
TK2605
155,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Body Trễ Vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 155,000 VNĐ
Đầm cổ yếm trễ vai cutout - TK2668
TK2668
185,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm cổ yếm trễ vai cutout - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa...

Giá: 185,000 VNĐ
Đầm Xoè CutOut - TK2595
TK2595
170,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Xoè CutOut - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 170,000 VNĐ