ĐẦM THIẾT KẾ
Đầm hoa xòe - TK326
TK326
170,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả:

Giá: 170,000 VNĐ
Đầm Xoè Tay Phồng - TK316
TK316
150,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả:

Giá: 150,000 VNĐ
Đầm Suông Nơ Ren -TK315
TK315
15,000 VNĐ

Size: FREESIZE

Mô tả:

Giá: 15,000 VNĐ
Đầm xốp cổ V tay phồng - TK285
TK285
190,000 VNĐ

Size: FREESIZE

Mô tả:

Giá: 190,000 VNĐ
Đầm Suông Nơ Ren -TK315
TK305
150,000 VNĐ

Size: FREESIZE

Mô tả:

Giá: 150,000 VNĐ
Oma Dress - TK106
TK106
170,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả:

Giá: 170,000 VNĐ
Fall Dress - TK305
TK305
190,000 VNĐ

Size: FREESIZE

Mô tả:

Giá: 190,000 VNĐ
Đầm ren phối lưới - TK295
TK295
180,000 VNĐ

Size: FREESIZE

Mô tả:

Giá: 180,000 VNĐ
Đầm cổ vuông tay bí - TK289
TK289
165,000 VNĐ

Size: FREESIZE

Mô tả:

Giá: 165,000 VNĐ
Đầm suông nơ to - TK288
TK288
180,000 VNĐ

Size: FREESIZE

Mô tả:

Giá: 180,000 VNĐ
Đầm ngọc trai - TK287
TK287
180,000 VNĐ

Size: FREESIZE

Mô tả:

Giá: 180,000 VNĐ
Đầm cổ V nút bọc - TK285
TK285
190,000 VNĐ

Size: FREESIZE

Mô tả:

Giá: 190,000 VNĐ