ĐẦM THIẾT KẾ
 Đầm Xoè Trễ Vai Tay Lưới - TK1422
TK1422
160,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Xoè Trễ Vai Tay Lưới - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa...

Giá: 160,000 VNĐ
Đầm Body Bút Chì Viền Ren - TK1426
TK1426
275,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Body Bút Chì Viền Ren - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 275,000 VNĐ
Đầm Cổ Yếm Tay Phồng - TK1432
TK1432
255,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Cổ Yếm Tay Phồng - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 255,000 VNĐ
Đầm Body Cổ Trụ TN - TK1433
TK1433
150,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Body Cổ Trụ TN - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 150,000 VNĐ
Đầm Xoè Trễ Vai Khoét Ngực - TK1438
TK1438
225,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Xoè Trễ Vai Khoét Ngực - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa...

Giá: 225,000 VNĐ
Đầm Trễ Vai Phối Lưới - TK1430
TK1430
215,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Trễ Vai Phối Lưới - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 215,000 VNĐ
Đầm Baby Doll SN - TK1445
TK1445
175,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Baby Doll SN - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 175,000 VNĐ
Đầm Tay Phồng Ô Vuông - TK1441
TK1441
210,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Tay Phồng Ô Vuông - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 210,000 VNĐ
Đầm Xốp Tay Bèo - TK1350
TK1350
195,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Xốp Tay Bèo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 195,000 VNĐ
Đầm Cổ V Xếp Ly - TK1446
TK1446
240,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Cổ V Xếp Ly - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 240,000 VNĐ
Đầm Tay Lỡ Hoa Eo - TK1449
TK1449
215,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Tay Lỡ Hoa Eo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 215,000 VNĐ
Đầm Xoè Răng Cưa Kết Nơ - TK1460
TK1460
200,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Xoè Răng Cưa Kết Nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 200,000 VNĐ