ĐẦM THIẾT KẾ
Đầm Xoè Phối Lưới Kèm Tag - TK1946
TK1946
210,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Xoè Phối Lưới Kèm Tag - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa...

Giá: 210,000 VNĐ
Đầm Xoè Viền Trắng - TK1987
TK1987
105,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Xoè Viền Trắng - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 105,000 VNĐ
Đầm Sọc Hai Dây - TK1981
TK1981
145,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Sọc Hai Dây - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 145,000 VNĐ
Đầm 2 Dây Maxi Nhún Bèo - TK1950
TK1950
205,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm 2 Dây Maxi Nhún Bèo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 205,000 VNĐ
Đầm jean tay bèo - TK1977
TK1977
180,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm jean tay bèo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 180,000 VNĐ
Đầm Cổ Yếm Bèo - TK1969
TK1969
165,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Cổ Yếm Bèo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 165,000 VNĐ
Đầm Maxi Hai Dây Nút Bọc - TK1960
TK1960
170,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Maxi Hai Dây Nút Bọc - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 170,000 VNĐ
Maxi Bèo Xẻ Tà - TK1959
TK1959
205,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Maxi Bèo Xẻ Tà - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 205,000 VNĐ
Set Yếm Bèo - TK1777
TK1777
200,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Set Yếm Bèo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn chạy...

Giá: 200,000 VNĐ
Đầm Cúp Xếp Ly Caro - TK1955
TK1955
205,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Cúp Xếp Ly Caro - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 205,000 VNĐ
Maxi Nhún Thun Cột Dây Nơ - TK1948
TK1948
185,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Maxi Nhún Thun Cột Dây Nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 185,000 VNĐ
Đầm Xốp Nhún Thun Eo - TK1873
TK1873
190,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Xốp Nhún Thun Eo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 190,000 VNĐ