ĐẦM THIẾT KẾ
Đầm Thun Suông 4M - TK2160
TK2160
155,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Thun Suông 4M - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 155,000 VNĐ
Đầm Suông Phối Bèo - TK2118
TK2118
205,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Suông Phối Bèo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 205,000 VNĐ
Đầm Thun SN - TK2041
TK2041
130,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Thun SN - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn chạy...

Giá: 130,000 VNĐ
Đầm Sọc Hai Dây - TK1981
TK1981
145,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Sọc Hai Dây - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 145,000 VNĐ
Đầm Sọc Hai Dây - TK1944
TK1944
135,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Sọc Hai Dây - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 135,000 VNĐ
Đầm Hoa Thêu Lai Bèo - TK1897
TK1897
195,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Hoa Thêu Lai Bèo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 195,000 VNĐ
Đầm Suông Baby Doll - TK1887
TK1887
185,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Suông Baby Doll - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 185,000 VNĐ
Đầm Maxi Suông Hai Dây Ren Phối Bèo - TK1871
TK1871
195,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Maxi Suông Hai Dây Ren Phối Bèo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu...

Giá: 195,000 VNĐ
Đầm Suông Xếp Ly Ngực - TK1756
TK1756
170,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Suông Xếp Ly Ngực - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 170,000 VNĐ
Đầm Baby Doll Viền Bèo - TK1828
TK1828
160,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Baby Doll Viền Bèo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 160,000 VNĐ
Đầm Caro 2 Dây - TK1804
TK1804
130,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Caro 2 Dây - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 130,000 VNĐ
Đầm Suông Hai Dây - TK1780
TK1780
150,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Suông Hai Dây - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 150,000 VNĐ