ĐẦM THIẾT KẾ
 Đầm Trễ Vai Bèo Nhún Thun - TK1799
TK1799
220,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Trễ Vai Bèo Nhún Thun - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 220,000 VNĐ
Đầm Maxi Cổ Yếm Hở Lưng - TK1825
TK1825
195,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Maxi Cổ Yếm Hở Lưng - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 195,000 VNĐ
Đầm Hoa Thêu Cổ V Tay Phồng -  TK1844
TK1844
235,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Hoa Thêu Cổ V Tay Phồng - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa...

Giá: 235,000 VNĐ
Đầm 2 Dây Cut Out - TK1845
TK1845
205,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm 2 Dây Cut Out - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 205,000 VNĐ
Đầm Maxi Xoắn Lưng - TK1819
TK1819
180,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Maxi Xoắn Lưng - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 180,000 VNĐ
 Đầm Maxi Hoa Cutout Lưng - TK1818
TK1818
165,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Maxi Hoa Cutout Lưng - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 165,000 VNĐ
Đàm Maxi Chấm Bi Cột Nơ Lưng - TK1816
TK1816
160,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đàm Maxi Chấm Bi Cột Nơ Lưng - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa...

Giá: 160,000 VNĐ
Đầm Maxi Trễ Vai Nhún Thun - TK1815
TK1815
225,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Maxi Trễ Vai Nhún Thun - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 225,000 VNĐ
Đầm Hoa Xẻ Tà - TK1778
TK1778
145,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Hoa Xẻ Tà - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 145,000 VNĐ
Đầm Maxi Viền Ren - TK1712
TK1712
195,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Maxi Viền Ren - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 195,000 VNĐ
Đầm Maxi Thun Hai Dây - TK1768
TK1768
170,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Maxi Thun Hai Dây - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 170,000 VNĐ
Đầm Maxi Tay Phồng Nhún Ngực - TK1753
TK1753
225,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Maxi Tay Phồng Nhún Ngực - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa...

Giá: 225,000 VNĐ