ĐẦM THIẾT KẾ
Đầm Maxi Tay Phồng Nhún Ngực - TK1753
TK1753
225,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Maxi Tay Phồng Nhún Ngực - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa...

Giá: 225,000 VNĐ
Đầm Maxi Hoa Hai Dây Nút Bọc - TK1755
TK1755
205,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Maxi Hoa Hai Dây Nút Bọc - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa...

Giá: 205,000 VNĐ
Maxi Hoa Cột Nơ Tay Lỡ - TK1738
TK738
165,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Maxi Hoa Cột Nơ Tay Lỡ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 165,000 VNĐ
Đầm Maxi Nhún Bèo Trễ Vai - TK1710
TK1710
185,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Maxi Nhún Bèo Trễ Vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 185,000 VNĐ
Đầm Maxi Nhún Chỉ Cổ V - TK1701
TK1701
205,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Maxi Nhún Chỉ Cổ V - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 205,000 VNĐ
Đầm Maxi Nhún Ngực Cột Nơ - TK1693
TK1693
170,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Maxi Nhún Ngực Cột Nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa...

Giá: 170,000 VNĐ
Đầm Maxi cổ V cutout  - TK1633
TK1633
200,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Maxi cổ V cutout - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 200,000 VNĐ
Đầm Body Ống Kết Hoa - TK1538
TK1538
205,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Body Ống Kết Hoa - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 205,000 VNĐ
Đầm Hoa Cổ Vuông - TK1389
TK1389
150,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Hoa Cổ Vuông - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 150,000 VNĐ
Đầm Maxi Hoa Cột Nơ - TK1382
TK1382
205,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Maxi Hoa Cột Nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 205,000 VNĐ
Đầm Maxi Hoa Nhí Cột Nơ Lưng - TK1086
TK1086
240,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Maxi Hoa Nhí Cột Nơ Lưng - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa...

Giá: 240,000 VNĐ