ĐẦM THIẾT KẾ
Đầm Maxi Cổ Yếm Chéo Lưng - TK2120
TK2120
155,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Maxi Cổ Yếm Chéo Lưng - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa...

Giá: 155,000 VNĐ
Đầm Yếm Xoè Cut Out - TK2170
TK2170
170,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Yếm Xoè Cut Out - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 170,000 VNĐ
Đầm Maxi Cổ Yếm - TK2167
TK2167
205,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Maxi Cổ Yếm - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 205,000 VNĐ
Đầm Maxi 2 Dây - TK2158
TK2158
200,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Maxi 2 Dây - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 200,000 VNĐ
Đầm Maxi Nhún Thun - TK2131
TK2131
200,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Maxi Nhún Thun - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 200,000 VNĐ
 Maxi Nhún Chỉ Tay Phồng - TK1923
TK1923
210,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Maxi Nhún Chỉ Tay Phồng - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 210,000 VNĐ
Đầm Peplum Cổ V - TK2080
TK2090
205,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Peplum Cổ V - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 205,000 VNĐ
Đầm Trễ Vai Phối Bèo -TK2090
TK2090
210,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Trễ Vai Phối Bèo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 210,000 VNĐ
Đầm Xoè Thêu Hoa - TK2087
TK2087
225,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Xoè Thêu Hoa - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 225,000 VNĐ
Đầm Hai Dây Xếp Ly - TK2083
TK2083
180,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Hai Dây Xếp Ly - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 180,000 VNĐ
Đầm Thun Hai Dây - TK2091
TK2091
175,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Thun Hai Dây - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 175,000 VNĐ
Đầm Maxi Lụa Hoạ Tiết - TK2078
TK2078
180,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Maxi Lụa Hoạ Tiết - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 180,000 VNĐ