ĐẦM THIẾT KẾ
Đầm Hoa Cổ Vuông - TK1389
TK1389
150,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Hoa Cổ Vuông - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 150,000 VNĐ
Đầm Maxi Hoa Cột Nơ - TK1382
TK1382
205,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Maxi Hoa Cột Nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 205,000 VNĐ
Maxi Caro Khoét Eo - TK1167
TK1167
215,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Maxi Caro Khoét Eo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 215,000 VNĐ
Đầm Maxi Cutout Xoắn Ngực - TK1171
TK1171
185,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Maxi Cutout Xoắn Ngực - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 185,000 VNĐ
Đầm Maxi Hoa Đan Mắc Cáo - TK1088
TK1088
235,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Maxi Hoa Đan Mắc Cáo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 235,000 VNĐ
Đầm Maxi Hoa Nhí Cột Nơ Lưng - TK1086
TK1086
240,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Maxi Hoa Nhí Cột Nơ Lưng - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa...

Giá: 240,000 VNĐ
ĐẦM MAXI HAI DÂY  - TK981
TK981
160,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: ĐẦM MAXI HAI DÂY - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 160,000 VNĐ
ĐẦM MAXI NHÚN - TK725
TK725
160,000 VNĐ

Size: FREESIZE

Mô tả: ĐẦM MAXI NHÚN - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 160,000 VNĐ