ĐẦM THIẾT KẾ
Đầm Body 2 Dây Xoắn Eo - TK1607
TK1607
240,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Body 2 Dây Xoắn Eo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 240,000 VNĐ
Đầm Body Xếp Ly Tà Xéo - TK1599
TK1599
215,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Body Xếp Ly Tà Xéo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 215,000 VNĐ
Đầm Body Tua Rua Kết Hoa - TK1570
TK1570
220,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Body Tua Rua Kết Hoa - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 220,000 VNĐ
Đầm 2 Dây Đính Chuỗi - TK1542
TK1542
255,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm 2 Dây Đính Chuỗi - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 255,000 VNĐ
Đầm Bút Chì Cut out Cổ Bẻ - TK1462
TK1462
205,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Bút Chì Cut out Cổ Bẻ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa...

Giá: 205,000 VNĐ
Đầm Body Cúp Ngực Xếp Ly - TK1474
TK1474
210,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Body Cúp Ngực Xếp Ly - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 210,000 VNĐ
Đầm Body Bút Chì Viền Ren - TK1426
TK1426
275,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Body Bút Chì Viền Ren - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 275,000 VNĐ
Đầm Body Cổ Trụ TN - TK1433
TK1433
150,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Body Cổ Trụ TN - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 150,000 VNĐ
Đầm Body Thun Gân Trễ Vai - TK1456
TK1456
185,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Body Thun Gân Trễ Vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 185,000 VNĐ
Đầm TD Cutout Vai - TK1418
TK1418
145,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm TD Cutout Vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 145,000 VNĐ
Đầm Body Tay Dài - TK1407
TK1407
150,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Body Tay Dài - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 150,000 VNĐ
Đầm Thun Body 4M - TK1392
TK1392
165,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Thun Body 4M - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 165,000 VNĐ