ĐẦM THIẾT KẾ
Đầm Body Bút Chì Viền Ren - TK1426
TK1426
275,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Body Bút Chì Viền Ren - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 275,000 VNĐ
Đầm Body Cổ Trụ TN - TK1433
TK1433
150,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Body Cổ Trụ TN - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 150,000 VNĐ
Đầm Body Thun Gân Trễ Vai - TK1456
TK1456
185,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Body Thun Gân Trễ Vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 185,000 VNĐ
Đầm TD Cutout Vai - TK1418
TK1418
145,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm TD Cutout Vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 145,000 VNĐ
Đầm Body Tay Dài - TK1407
TK1407
150,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Body Tay Dài - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 150,000 VNĐ
Đầm Thun Body 4M - TK1392
TK1392
165,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Thun Body 4M - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 165,000 VNĐ
Đầm Body Thun Gân Xẻ Tà - TK1358
TK1358
150,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Body Thun Gân Xẻ Tà - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 150,000 VNĐ
Đầm Body Hai Dây Xếp Ly -TK1331
TK1331
195,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Body Hai Dây Xếp Ly - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 195,000 VNĐ
Đầm Thun Cutout Lưng - TK1315
TK1315
165,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Thun Cutout Lưng - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 165,000 VNĐ
Đầm Body Tay Dài Xoắn Ngực -TK1298
TK1298
185,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Body Tay Dài Xoắn Ngực - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã...

Giá: 185,000 VNĐ
Đầm Body Thun Cổ Yếm Kèm Áo  - TK1299
TK1299
170,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Body Thun Cổ Yếm Kèm Áo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã...

Giá: 170,000 VNĐ
 Đầm Cổ Yếm Xẻ Tà - TK1297
TK1297
185,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Cổ Yếm Xẻ Tà - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 185,000 VNĐ