ĐẦM THIẾT KẾ
Body Tay Dài Xẻ Tà - TK2376
tk2376
170,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Body Tay Dài Xẻ Tà - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 170,000 VNĐ
Đầm lụa lệch vai nhún bèo - TK2139
TK2139
190,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm lụa lệch vai nhún bèo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa...

Giá: 190,000 VNĐ
Body cổ yếm sơ mi - TK2257
TK2257
180,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Body cổ yếm sơ mi - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 180,000 VNĐ
Đầm Body 2 Dây Xoắn Ngực - TK2237
TK2237
175,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm Body 2 Dây Xoắn Ngực - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 175,000 VNĐ
Đầm Thun Gân SN - TK2135
TK2135
150,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Thun Gân SN - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 150,000 VNĐ
Đầm Body Xẻ V - TK2115
TK2115
115,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Body Xẻ V - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 115,000 VNĐ
Đầm Body Cổ Yếm Cutout - TK1996
TK1996
185,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Body Cổ Yếm Cutout - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 185,000 VNĐ
Đầm Thun Viền Cutout - TK2048
TK2048
125,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Đầm Thun Viền Cutout - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 125,000 VNĐ
Đầm Thun Sơ Mi  - TK2037
TK2037
140,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Thun Sơ Mi - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 140,000 VNĐ
Đầm 2 Dây Xẻ Tà - TK1979
TK1979
200,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Đầm 2 Dây Xẻ Tà - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 200,000 VNĐ
Đầm Body 2 Dây Cutout Lưng - TK1932
TK1932
150,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Body 2 Dây Cutout Lưng - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 150,000 VNĐ
Đầm Body Thun Cổ Lọ - TK1784
TK1784
110,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Đầm Body Thun Cổ Lọ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 110,000 VNĐ