ÁO THIẾT KẾ
Áo Bèo Trễ Vai Nơ - TK1705
TK1705
125,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo Bèo Trễ Vai Nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 125,000 VNĐ
Áo Tay Loe Cột Nơ - TK1725
TK1725
170,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo Tay Loe Cột Nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 170,000 VNĐ
 Áo Peplum Tay Phồng - TK1714
TK1714
145,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo Peplum Tay Phồng - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 145,000 VNĐ
Áo Trễ Vai Tay Phồng - TK1706
TK1706
145,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo Trễ Vai Tay Phồng - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 145,000 VNĐ
Áo Sơ Mi Khoét Vai - TK1697
TK1697
125,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo Sơ Mi Khoét Vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 125,000 VNĐ
Áo Peplum Bèo Dây Cột Cổ - TK1687
TK1687
150,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo Peplum Bèo Dây Cột Cổ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 150,000 VNĐ
Áo Yếm Cột Nơ - TK1652
TK1652
145,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo Yếm Cột Nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 145,000 VNĐ
Áo Peplum Trễ Vai Kèm Belt - TK1643
TK1643
160,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo Peplum Trễ Vai Kèm Belt - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 160,000 VNĐ
Áo Hai Dây Xếp Ly - TK1635
TK1635
150,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo Hai Dây Xếp Ly - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 150,000 VNĐ
Áo Peplum Nút Bọc - TK1641
TK1641
185,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo Peplum Nút Bọc - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 185,000 VNĐ
Áo Sơ Mi Cột nơ - TK1631
TK1631
125,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo Sơ Mi Cột nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 125,000 VNĐ
Áo Trễ Vai Túi Giả - TK1627
TK1627
150,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo Trễ Vai Túi Giả - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 150,000 VNĐ