ÁO THIẾT KẾ
Áo Yếm Hoa Văn - TK1727
TK1727
110,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo Yếm Hoa Văn - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 110,000 VNĐ
Áo Tay Phồng Cột Nơ Cổ - TK1773
TK1773
145,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo Tay Phồng Cột Nơ Cổ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 145,000 VNĐ
Áo Cổ Yếm Khoét Vai - TK1728
TK1728
125,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo Cổ Yếm Khoét Vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 125,000 VNĐ
Áo Crop Nhún Ngực Cột Nơ - TK1785
TK1785
50,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo Crop Nhún Ngực Cột Nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 50,000 VNĐ
Áo Crop Cổ Yếm 3M - TK1779
TK1779
100,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo Crop Cổ Yếm 3M - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 100,000 VNĐ
Áo Tay Loe Cột Nơ - TK1725
TK1725
170,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo Tay Loe Cột Nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 170,000 VNĐ
 Áo Peplum Tay Phồng - TK1714
TK1714
145,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo Peplum Tay Phồng - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 145,000 VNĐ
Áo Trễ Vai Tay Phồng - TK1706
TK1706
145,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo Trễ Vai Tay Phồng - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 145,000 VNĐ
Áo Peplum Bèo Dây Cột Cổ - TK1687
TK1687
150,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo Peplum Bèo Dây Cột Cổ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 150,000 VNĐ
Áo Yếm Cột Nơ - TK1652
TK1652
145,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo Yếm Cột Nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 145,000 VNĐ
Áo Peplum Nút Bọc - TK1641
TK1641
185,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo Peplum Nút Bọc - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 185,000 VNĐ
Áo Yếm Ren Nơ - TK1640
TK1640
110,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo Yếm Ren Nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 110,000 VNĐ