ÁO THIẾT KẾ
 Áo Peplum 2 Túi Cổ Tròn - TK1410
TK1410
175,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo Peplum 2 Túi Cổ Tròn - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 175,000 VNĐ
Áo Peplum Khoét Vai 3 Nơ - TK1353
TK1353
140,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo Peplum Khoét Vai 3 Nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 140,000 VNĐ
Áo Cổ Trụ 2M - TK1336
TK1336
120,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo Cổ Trụ 2M - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 120,000 VNĐ
Áo Khoét Vai Tà Xéo - TK1356
TK1356
175,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo Khoét Vai Tà Xéo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 175,000 VNĐ
Áo Crop 2 Dây - TK1372
TK1372
35,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo Crop 2 Dây - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn chạy...

Giá: 35,000 VNĐ
Áo Nơ Nude Phối Bi - TK1363
TK1363
120,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo Nơ Nude Phối Bi - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 120,000 VNĐ
Áo Peplum Cổ Yếm Đính Nơ - TK1352
TK1352
130,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo Peplum Cổ Yếm Đính Nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 130,000 VNĐ
Áo Ren Trễ Vai - TK1361
TK1361
180,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo Ren Trễ Vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 180,000 VNĐ
Áo Xếp Ly Ngực - TK1278
TK1278
145,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo Xếp Ly Ngực - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 145,000 VNĐ
Áo Peplum Cổ Vuông - TK1223
TK1233
155,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo Peplum Cổ Vuông - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 155,000 VNĐ
Áo Peplum Cổ V - TK1344
TK1344
180,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo Peplum Cổ V - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 180,000 VNĐ
Áo Nhún Tay Phồng Peplum - TK1310
TK1310
160,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo Nhún Tay Phồng Peplum - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 160,000 VNĐ