ÁO THIẾT KẾ
Áo peplum gợn bèo - TK3387
TK3387
130,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo peplum gợn bèo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 130,000 VNĐ
Áo gile 3M - TK3108
TK3108
165,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo gile 3M - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn chạy...

Giá: 165,000 VNĐ
Áo Baby Doll Thêu Nơ - TK3155
TK3155
150,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo Baby Doll Thêu Nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 150,000 VNĐ
Áo tweed nơ vai - TK3094
TK3094
160,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo tweed nơ vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 160,000 VNĐ
Áo peplum cổ nhọn - TK3009
TK3009
150,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo peplum cổ nhọn - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 150,000 VNĐ
Áo thun lệch vai - TK2989
TK2989
105,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo thun lệch vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 105,000 VNĐ
Áo peplum cổ sơ mi - TK2927
TK2927
145,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo peplum cổ sơ mi - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 145,000 VNĐ
Áo ren tay dài - TK2935
TK2935
130,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo ren tay dài - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn chạy...

Giá: 130,000 VNĐ
Áo yếm nơ cổ - TK2902
TK2902
150,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo yếm nơ cổ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 150,000 VNĐ
Áo cổ tàu - TK2865
TK2865
130,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo cổ tàu - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn chạy...

Giá: 130,000 VNĐ
Áo lệch vai xếp ly - TK2828
TK2828
155,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo lệch vai xếp ly - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 155,000 VNĐ
Áo Cổ Tàu - TK2813
TK2813
170,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo Cổ Tàu - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn chạy...

Giá: 170,000 VNĐ