ÁO THIẾT KẾ
Áo Cutout Tay Dài  - TK2382
TK2382
95,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo Cutout Tay Dài - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 95,000 VNĐ
Áo peplum lệch vai - TK2372
TK2372
145,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo peplum lệch vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 145,000 VNĐ
Áo kiểu cúp ngực 3M - TK2378
TK2378
150,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo kiểu cúp ngực 3M - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 150,000 VNĐ
Áo Linen 2M  - TK2280
TK2280
155,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo Linen 2M - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn chạy...

Giá: 155,000 VNĐ
Áo thun túi hộp vạt bầu - TK2297
TK2297
110,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo thun túi hộp vạt bầu - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 110,000 VNĐ
Áo Kiểu Nhiều Nút - TK2276
TK2276
150,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo Kiểu Nhiều Nút - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 150,000 VNĐ
Áo peplum phối ren - TK2238
TK2238
210,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo peplum phối ren - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 210,000 VNĐ
Áo xoắn ngực trễ vai - TK2227
TK2227
150,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo xoắn ngực trễ vai - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 150,000 VNĐ
Áo yếm cổ sơ mi - TK2225
TK2225
135,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo Yếm Cổ Sơ Mi - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 135,000 VNĐ
Áo peplum cổ V - TK2103
TK2103
155,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo peplum cổ V - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 155,000 VNĐ
Áo 2 Dây Peplum - TK2235
TK2235
160,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo 2 Dây Peplum - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 160,000 VNĐ
Áo Yếm Cổ Sơ Mi - TK2224
TK2224
135,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo Yếm Cổ Sơ Mi - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 135,000 VNĐ