ÁO THIẾT KẾ
Áo Tay Loe Cột Nơ - TK1725
TK1725
170,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo Tay Loe Cột Nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 170,000 VNĐ
 Áo Peplum Tay Phồng - TK1714
TK1714
145,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo Peplum Tay Phồng - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 145,000 VNĐ
Áo Trễ Vai Tay Phồng - TK1706
TK1706
145,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo Trễ Vai Tay Phồng - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 145,000 VNĐ
Áo Peplum Bèo Dây Cột Cổ - TK1687
TK1687
150,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo Peplum Bèo Dây Cột Cổ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng...

Giá: 150,000 VNĐ
Áo Yếm Cột Nơ - TK1652
TK1652
145,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Áo Yếm Cột Nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 145,000 VNĐ
Áo Peplum Nút Bọc - TK1641
TK1641
185,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo Peplum Nút Bọc - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 185,000 VNĐ
Áo Yếm Ren Nơ - TK1640
TK1640
110,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo Yếm Ren Nơ - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 110,000 VNĐ
Sơ Mi Kèm Bông - TK1595
TK1595
200,000 VNĐ

Size: Freesize

Mô tả: Sơ Mi Kèm Bông - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 200,000 VNĐ
Áo 2 Dây Xoắn Ngực - TK1575
TK1575
135,000 VNĐ

Size: S M

Mô tả: Áo 2 Dây Xoắn Ngực - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 135,000 VNĐ
Áo Peplum Xếp Ly Ngực - TK1546
TK1546
140,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo Peplum Xếp Ly Ngực - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và...

Giá: 140,000 VNĐ
Áo Peplum Xếp Ly Eo - TK1562
TK1562
160,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo Peplum Xếp Ly Eo - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 160,000 VNĐ
Áo Peplum Ren Nổi - TK1549
TK1549
185,000 VNĐ

Size: S M L

Mô tả: Áo Peplum Ren Nổi - Chuyên sỉ hàng thiết kế 3CE Xưởng Chuyên Sỉ Hàng Thiết Kế 3CE là thương hiệu bỏ sỉ uy tín, sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng và luôn...

Giá: 185,000 VNĐ